Voor wie

Iedereen met klachten aan het bewegingsapparaat kan baat hebben bij oefentherapie Mensendieck. Pijn of stijfheid in spieren, gewrichten of banden hebben soms (nog) geen duidelijke oorzaak. Toch zijn deze klachten door een goede houding en beweging positief te beïnvloeden. Door je lichaam zo optimaal mogelijk te gebruiken en in de gaten te houden wat je lichaam aan kan, kunnen de klachten sterk verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Indicaties om bij ons langs te komen zijn:

 • Nek-, schouder, en/of hoofdpijnklachten
 • Rug-, heup-, knie- en/of voetklachten
 • Arbeidsrelevante klachten en beroepsklachten zoals KANS (RSI)
 • Houding- en bewegingsafwijkingen
 • Ademhalingsklachten, bijv. bij COPD en hyperventilatie
 • Neurologische aandoeningen zoals hernia, ischias en uitstralende zenuwpijnen, cervicaal syndroom/brachialgie, de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), whiplash
 • Orthopedische aandoeningen zoals artrose, osteoporose, de ziekte van Scheuermann, scoliose, thoracic outlet syndroom (TOS)
 • Reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew, fibromyalgie
 • Achterstand in motorische ontwikkeling bij kinderen
 • Revalidatie, zowel pre- als postoperatief, of na b.v. een ongeluk of een herseninfarct/hersenbloeding
 • Bekkenklachten, waaronder bekkeninstabiliteit en incontinentie

Ook kunnen we je leren omgaan met beperkingen als gevolg van een (aangeboren) aandoening. Vaak is hier niets aan te doen maar kun je ermee leren leven en verergering van klachten leren voorkomen.


Preventie

We behandelen ook mensen met een verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Door bewust om te gaan met houding en beweging kunnen klachten worden voorkomen. Preventie kan interessant zijn voor:

 • zwangeren
 • opgroeiende kinderen met houdingsproblemen
 • ouderen met bijvoorbeeld diabetes of osteoporose (ook valpreventie)
 • volwassenen met zwaar fysieke arbeid of veel repeterend werk (b.v. bouwvakkers, musici, chauffeurs, verpleegkundigen, kappers en beeldschermwerkers - zie ook bedrijfsoefentherapie)

Een slechte houding is ook een goede reden om langs te komen: een goede houding geeft meer zelfvertrouwen en zorgt dat klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden.


Bedrijfsoefentherapie

De bedrijfsoefentherapeut is gespecialiseerd in het analyseren van houdingen en bewegingen en het aanleren van goede bewegingsgewoonten en toepassing hiervan in de specifieke werksituatie. De therapeut heeft na de opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck een aanvullende opleiding gevolgd. De therapeut kan een fundamentele rol spelen bij de uitvoering van het Arbobeleid, vooral waar een relatie bestaat tussen werkhouding, fysieke belasting en arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving, dus zoveel mogelijk op de werkplek, plaats.

De bedrijfsoefentherapie levert een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim door werknemers te leren:

 • zelf te begrijpen en te voelen hoe houdingen en bewegingen optimaal kunnen worden uitgevoerd
 • goed gebruik te maken van aanpassingen, hulpmiddelen en meubilair
 • zonodig werk- en psychische belasting met elkaar in evenwicht te brengen door middel van een ontspanningsprogramma

Het resultaat is preventie van ziekteverzuim, een vermindering van lichamelijke klachten en een verbeterde fysieke belastbaarheid.

Werkterrein
De bedrijfsoefentherapeut biedt een aantal mogelijkheden afhankelijk van de vraag van het bedrijf:

 1. Knelpuntenanalyse van de werkplek en het gebruik daarvan d.m.v. observaties, video-opnamen, vragenlijsten en metingen.
 2. Advisering en voorlichting bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.
 3. Training met als doel de werknemer bewust te maken van zijn houdings- en bewegingspatroon tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.
 4. Scholings- en trainingsprogramma's op maat gesneden.
 5. Voorlichting en training, individueel en/of in groepsverband.
 6. Trainingsprogramma's rond één thema: bukken en tillen, stresspreventie, CANS (RSI), ademhalings- en ontspanningsprogramma's, etc.
 7. Reïntegratie in samenwerking met de Arbodienst of het reïntegratiebureau. Een goede start is belangrijk om te voorkomen dat klachten terugkeren.
top | home